Accessibilitat

Aquesta pàgina web es regeix pels mateixos criteris d'accessibilitat web que els Portals web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (veure criteris d'Accessibilitat web) a excepció que s'indiqui el contrari.

Les excepcions del compliment de les directrius WCAG 2.1 d'aquesta pàgina són les següents:

1. Per requeriments de disseny

  • El contrast de color entre el text i el fons és insuficient, incomplint així, la directriu 1.4.3 Contrast mínim (AA).